Munchmuseet, MM N 3313

MM N 3313, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Kristian Schreiner

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3313 bl. 1r

    
    Hr professor ‹A› Schreiner

    Hofchef Løwenskjolds vei
    Lilleaker

 

Munchmuseet N 3313 bl. 2r
    
    Kjære professor Schreiner!


    Det var hyggeligt at ha Dem tilbors
enda mit husstel er meget primitivt –
Sligt er ikke hendt på mange år –

    Jeg tilbragte nytårsnat i Hvidsten
enda det jo ikke var påkrævet da jeg
jo af sygdom var forhindret fra at
bo derude sidste år – Jeg fik da ikke
lungebetændel{ … }se – aligevel    men selvfølgeli
havde jeg ikke godt af det – {J}Det kan vel
bli vanskeligheter hvis det viser sig at jeg
ikke tåler længere ophold på Nedre Ramme og jeg

 

Munchmuseet N 3313 bl. 2v

ikke finner et nyt passende sted til bolig. F Ex
på Jeløen hvor jeg holdt på slå mig ned

    {D}Jeg er hele Januar så o{ … }ptat med
at fundere over skatten at jeg ikke
kan tænke på portrættet af Dem der
vilde intreseret mig engang at udføre –

    Jeg håber da at jeg kan engang få
overvinde min plasangest der nu har
kastet sig på husbesøg og få se Deres
og Dr. Langfelts samlinger – De har jo
begge vist en så enestående forståelse og interesse
for min kunst –

 

Munchmuseet N 3313 bl. 3r

    Arbeiderpartiet har aligevel noget at lære af Hitler
    Jeg forstår ikke at man og da især
Arbeiderpartiet har villet knække min
store arbeidslyst ved at mase med
skattespørsmålet på mine atelierbilleder
Det er jo helt problematisk og har ikke
været anvendt med andre i Norge eller annet-
steds i verden undtagen i Holland hvor det
vistnok efter sigende snart skal ophøre
Men Holland er jo en rigtig pengeby
Kunstnerne er jo ikke såmange og de har
er mest lutfattige – Så er det jeg og noen få

 

Munchmuseet N 3313 bl. 3v

der har bedre salg – Hvorfor har
ikke Amaldus Nilsen betalt skat for
sine billeder når der mases på mig der
aldrig har malt for salg – Han døde som
milionær var den bedst betalte maler og
efterlod sig vist 1000 billeder – Her kunde
der være tale om lager – Og hvorfor vil
{ … }Arbeiderpartiet lægge sten på min vei når
de de ødsler slig på Vigeland – Han dægges
for af arbeiderbladet mer end det vistnok
noen sinde er gjort for en kunstner i verden
og meget mer end Vigeland selv og { … }har havt
godt af – Ja nu skal Oslo ‹befolkningen› tvinges
under Jernporten –