Munchmuseet, MM N 3301

MM N 3301, Munchmuseet. Datert 22.12.1939. Brev til Kristian Schreiner

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3301 bl. 1r

    
    Hr Professor Chr. Schreiner

    Hofchef Løvenskiolds vei

    Lilleaker

 

Munchmuseet N 3301 bl. 2r

    
    Kjære Professor Schreiner


    Hjertelig takk for de deilige
blomster med gratulationer –

    Jeg ønsker Dem og Deres {alt}af hjertet alt
godt { … }til { … }jul og det nye år

    
    Deres hengivne
    Edvard Munch