Munchmuseet, MM N 3284

MM N 3284, Munchmuseet. Datert 3.2.1902. Brev til Harald Nørregaard

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3284 bl. 1r
    
    Kjære N.
 Fra {d}Den herværende
Kunsthandler vil give omtrent
følgende Erklæring: Efter hans
Mening var Træpladernes  … 
falden ud af Kassen en uundgålighed
– Den store åbning mellem Bordene
er ikke fremkommen under Reisen men
har været fra først af. En ødelæggelse
af Kunstværkerne var næsten absolut
nødvendig: Træpladerne stak ud
løse ud af Kassen –

     Din E M
    Husk a{f}t opbevare alle Kort og senere
sende mig dem –
Kassen var en s …  alm. Møbelkasse

 

Munchmuseet N 3284 bl. 1v


    Hr. Advokat Harald Nørregaard
    Kristiania
    Norwegen