Munchmuseet, MM N 3282

MM N 3282, Munchmuseet. Datert 3.2.1902. Brev til Harald Nørregaard

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3282 bl. 1r

                Opbevares
    Vedkommende Speditør
må vistnok være fuldstændig
sindsvag. Jeg har idag fået
Ud Underretning om at han vil
sende mig en kolosal Kasse
fyldt med Skrammel og Blindrammer
Hele Atelieret er allerede fuldt af
Skrammel og Billeder som skulde
til Aasgaardstrand – og som jeg
i dyre Domme må sende hjem eller

brænde op

 

Munchmuseet N 3282 bl. 1v


    Hr. Adv. Harald Nørregaard
    Kristiania
    Norwegen