Munchmuseet, MM N 3053

MM N 3053, Munchmuseet. Datert 1907–1908. Brev til Emanuel Goldstein

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3053 bl. 1r
    
    Kjære Goldstein!


    Undskyld mine Ikkesvaren
Dine Brevkort – Jeg har ikke fået
Ro for Reiser og annet –

    Jeg er nu i Havn i Warnemunde
Kanske tar jeg en Trip til Kjøbenhavn
forat snakke lidt {d}Dansk eller Norsk.

    – Har du nogle Bestillinger på
Lithografier af berømte og uberømte
Kunstnere, Artister, Jonglører eller
Musikanter at skaffe mig – {Også}eller af
fredligsinde{ … }de Borgere –

    Da jeg nu er rig må jeg spare
og tjene Reisen op – Vi kan da tale
om Tegningen til Bogen som Du l

    

 

Munchmuseet N 3053 bl. 1v

må sende mig da den jeg har
ligger nedpakket – i en Kuffert –

    Svar mig herpå pr omgående
    
    Med mange Hilsener til Dig, Din
Far og Din Søster

    Din Edvard Munch


    53 am Strom
    Warnemünde