Munchmuseet, MM N 3052

MM N 3052, Munchmuseet. Datert 19.4.1907. Brev til Emanuel Goldstein

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3052 bl. 1r
    LÜBECK, den 19-4 1907


    Kjære Goldstein!


    Tak for sidst – Mødet i Verdensrummet
Vil Du sende mig indlagte Portræt af
mig og Strindberg tilbage –
ovennævnte Adresse –


    Din hengivne  E Munch


    Husk Portræ Fotografierne
    Med bedste Hilsen til Din Far og Søster
    

 

Munchmuseet N 3052, s. 1

    ‹A Sch› … 
St Hans T … 
30  … 
‹fra 8 Ap›

    Skriblerier og tegninger.