Munchmuseet, MM N 2999

MM N 2999, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2999 bl. 1r

    Von Bergmann {B}Spediteur sind folgende
Gemalden Ihnen geschickt


    ‹l›
Vorschlag
Dusseldorfer Museum bedingd
sich das Bild für 10000 Mrks
zu kaufen ein ‹Monat›
Ich bedinge mich das Bild
ein Paar Monaten unverkaflich
halten

 

Munchmuseet N 2999 bl. 1v