Munchmuseet, MM N 2756

MM N 2756, Munchmuseet. Datert 1934. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2756, s. 1

    
    Sehr verehrter Hrr!


    Es ist mir allerdings
schwer mit gescheftliches
zu thun zu haben alz
ich noch Auge wegen
grozste Vorsicht nehmen
mussen – Aber allerfalls
werde ich wohl beihelfen
konnen das Flechtheim
 …  ‹in› Europa ‹eine›
{ … }Collection meiner Arbeiten
ausstellen kann –

    
    Mit herzlichsten Wunsch
um gutes Neues Jahr

 

Munchmuseet N 2756, s. 2

    
    
an Ihren Mans und
meine liebe Freunde in
Prag

    Ihr ganz ergebener
    Edvard Munch