Munchmuseet, MM N 2716

MM N 2716, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2716 bl. 1r

richtigen wann ‹die Zeit›
einer Ausstellung passend
 …  ist – Januar oder
Fe{ … }bruar – der spater? Es ware gut
ob ich das gleichzeitig
mit eine Reise nach Paris
machen könnte –
  mit
\gröszten/ {h}Hochachtun{gsvoll}g

    Edvard Munch


    Hotel Stadt Riga Mittelstrasse
    Berlin