Munchmuseet, MM N 2687

MM N 2687, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2687, s. 1

    
    Lieber freund!


     … 
    {I}Wollen Sie bitte
den Arnold sagen dasz
ich – wenn ich { … }Ihnen
die übrige {g}Gravuren schiecke
werde ich ihm mitheilen
die Preis – Aber bitte
fragen Sie ihm auch
ob er nicht zum Herbst
oder Winter ein Gesammtaus-
stellung arangieren konnte

 

Munchmuseet N 2687, s. 2

ich wollte ihm denn
auch einige Gemalde
– whelche noch nicht
in Dresden ausgestellt
sind schiecken –

    – N …  ‹wenn› kommen
Sie hier –


     …   …