Munchmuseet, MM N 2645

MM N 2645, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2645 bl. 1r

    
    Sehr verehrter Hr Direktör


    Ich danke Ihnen, Kunsthutte
und Freunde in Chemnitz aller herzlich
sten für die grozsartig Wiese mein
Ausstellung arangiert ist

    Leider ist durch ein ungluckliches
Versehen ein Grüzstelegram für
die Öffnungsfeier nicht abgeschieckt
geworden – Es geschah in der
Verwirrung