Munchmuseet, MM N 2605

MM N 2605, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2605 bl. 1r
    
    Sehr geehrter Herr!


    Vielen Danke fur Ihre freundliche
Danke – Ich habe meine ganze Grafik
schon seit Jahren fest zugeschlossen – Ich
f verkaufe vorläufig nichts mehr –
Jedensfalls werden nur wenige meines
neuesten Drucke vieleicht spater zu verkaufen.

    Ich kann Ihnen alzo ‹m› leider ni{ … }cht
v entgegenkommen – Ich bin letzer Zeit
fast immer auf Reisen – Es thut mein
Gesundheit gut –

 

Munchmuseet N 2605 bl. 1v