Munchmuseet, MM N 2591

MM N 2591, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2591, s. 1

    
    Sehr geehrter Hrr!


    Bitte mir 10 Pastelstiften
(die Hauptcouleuren)
zu schiecken –

    Ebenso folgende Oelfarben
 • 2 grosze { … }Chremserwheisz
 • ‹{1}2› grosze Vert emmeraude
 • 2 Zinnober
 • 2 grosze Cadmium
  dunkel
 • {2}1 grosze Cadmium Citron …  hell

 

Munchmuseet N 2591, s. 2
 • 2 Tuben violet lack dunkel
 • 2 grosze Ultramarin
 • 1 schwarz
 • 2 grosze Kraplack

    
    { … }Mit vorzuglicher
Hochachtung

    Edvard Munch


    Ilmenau
    Hotel Deutscher K{ … }aiser