Munchmuseet, MM N 2580

MM N 2580, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2580, s. 1

    
    Sehr geehrter Hrr!


    Ich werde Ihnen wenn
Sie { … }für 300 Mrks voraus
kaufen werden circa
{ … }35 Gravuren zum Auswahl
geben – { … }Als ich nicht
viele Collectionen habe – und
musz habe f …  die Gravuren
sehr v

 

Munchmuseet N 2580, s. 2

    
    Sehr geehrter Hrr!


    Ich werde Ihnen wenn
Sie vorher schon 300 Gravuren
kaufen 30 Gravuren zu Auswahl
geben