Munchmuseet, MM N 2563

MM N 2563, Munchmuseet. Datert 1906. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2563 bl. 1r
    
    Geehrter Hrr!


    Ich bitte Ihnen
mir zu {bi}mittheilen
wann ich die Abmach-
ungen nicht Folge
geleistet habe –

    Ich vorbehalte mich
alle Rechte

    
    Hochachtungsvoll
    Edv. Munch

    Meine Anfrage ob Ich 300 Mrks
Vorschusz krigen konnte war
hoflich –