Munchmuseet, MM N 2532

MM N 2532, Munchmuseet. Datert 25.3.1906. Brevutkast til Maria van de Velde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2532, s. 1

    
    Chere Madame !


    Es freut mich dasz Sie
mit den Lithografien
zufrieden sind – Ich glaube
die Kleinen werden gut
wenn ich nachher einige
Ubertreibungen ändern werde –

    Die Litho – war nicht ganz
fertig aber der Drucker
ha{ben}t die Sachen fertig gemacht
– durch abschleifen –

    Ich werde wenn ich
nach Weimar komme

 

Munchmuseet N 2532, s. 2

sehen was ich { … }thun kann
    
    Mit freundlichsten an
Ihnen und Hrn Pr. van de Velde

    Ihr
    Edvard Munch


Bad Koesen
25-{ … }3-06.