Munchmuseet, MM N 2531

MM N 2531, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Voss.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2531 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2531 bl. 1v

    { … }Hrrn und Frau
Kaptain Voss
werden frohliche
Feiertage herzlich
{ … }gewünscht

    
    Edvard Munch

    
    Hrr Kaptain Voss