Munchmuseet, MM N 2505

MM N 2505, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Gustav Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2505 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2505 bl. 1v
    
Lieber Hrr Direktör!


    Viele Grusse an
alle aus Hamburg
– Ich musz diesmal
leider wiederfahren
– wenn

    
    Herr Landgerichtsdirektör
    Gustav Schiefler
    Oberstrasse 86
    Hamburg