Munchmuseet, MM N 2378

MM N 2378, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Eva Mudocci.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2378 bl. 1r
    
    Liebe Eva!
 Warum ich
in meinem letzte Brief
so aufgeregt war werde
ich Dich einmal spater
erzahlen – Ich { … }bin mude
der Norwegeren – moglich
fahre ich in die Gebirgen
– Ich habe eine En{ … }tdeckung
gem{ … }acht