Munchmuseet, MM N 2368

MM N 2368, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Eva Mudocci.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2368 bl. 1r

    
    Liebe Eva


    Seelische Sturme und
Wiedersehen alte Platze haben
unsere seelische Verbindung
abgebrochen – Hast Du an
mir gedakt    Dein kleines
Brief { … }habe ich gekuszt
und ein wheisze Felsen
habe ich in der Ferne gesehen –
Dein Bild hangt uber
mein Bett – Du { … }sehst
da ahnlichkeit da.