Munchmuseet, MM N 2365

MM N 2365, Munchmuseet. Datert 20.11.1934. Brevutkast til The Society of Scottish Artists.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2365 bl. 1r
    
    Edvard Munch,
    Ekely, Skøien,
    Oslo.


            \Skøien/ Oslo 20. Nov. 1934.


    The Society of Scottish Artists,
    Edinburgh.    Dear Sirs,


    I feel greatly honnoured for your kind
invitation to accept the honour of becomming an Honorary Membership of your esteemed Society,
which I gratefully accept.

    I have been out of town for some time why I
have not been able til answer you by return of post.

    
    I am dear Sirs,

    Yours faithfully

    Edvard Munch
Ekely Skøien pr Oslo