Munchmuseet, MM N 2346

MM N 2346, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Max Linde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2346 bl. 1r
    
    Lieber Hrr Doctor!


    Sie haben mir gefragt uber
die Preise – Ich wollte
der Preis für 8000 Mk
fur ein andere halten –
Weniger konnte es nicht
sein ein Sommers arbeiten
– Fur Ihnen hatte ich
der Fries fur 3500 M
gegeben – und ich musz
offen gestehen ich war
uberzeugt dasz das

 

Munchmuseet N 2346 bl. 1v

    Geld fertig lag –
Ich hab