Munchmuseet, MM N 2343

MM N 2343, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Max Linde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2343 bl. 1r
    
    { … }Lieber Hrr Doctor!


    Bitte so freundlich sein das Brief
adressiert an { … }Ihnen bestimmt
für Hrr Newmann in Hamburg
weiter zu schiecken –
 { … }Mit vielen
Grusz
 Ihr – Edv. Munch


    Bitte zufugen was fehlt
die Adresse – Ich habe es nicht erhalten

 

Munchmuseet N 2343 bl. 1v

    
    Hr. Dr. Max Linde

    Lübeck
    Ratzeberger Allee