Munchmuseet, MM N 2264

MM N 2264, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Erich Heckel.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2264, s. 1
    
    Sehr verehrter Hrr Heckel


    Sie haben mir ein sehr
grozse Freude gethan { … }dadurch
das Sie mir das schone
Holzschnitt geschenkt
haben – Es wirkt sehr
gut auf meiner Wande –
– Hoffentlich werde ich
einmal { … }bald wiedersehen
konnen – entweder in Berlin
oder bei unser{ … }en { … }lieben

 

Munchmuseet N 2264, s. 2

Freunde Schiefler