Munchmuseet, MM N 2260

MM N 2260, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Otto Hettner.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2260 bl. 1r

    
    Lieber Hettner


    Ich habe schon mehren
Tage an Arnold geschrieben –
hoffentlich haben {s}Sie schon
mit Ihm gesprochen –

    Ich danke Ihnen herzlich
für { … }für Ihre Bereitwilligkeit
mir zu helfen – Vielleicht
{S}sind Sie übrigens schon
wekgereist – hoffentlich
sehen uns wir hier –

    Jedenfalls zu Herbsten in
Berlin oder Dresden –