Munchmuseet, MM N 2215

MM N 2215, Munchmuseet. Datert 1910. Brevutkast til Eberhard Grisebach.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2215 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2215 bl. 1v
    
    Sehr geehrter Hrr Grisebach


    { … }Eben zuruck von
einer Reise in Norwegen
habe ich die Freude gehabt
Ihre Briefe

    
    Hrrn Eberhard Grisebach