Munchmuseet, MM N 2205

MM N 2205, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Herbert Esche.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2205, s. 1

    
    Lieber Hr Esche


    Entschuldigen Sie mir
bitte – das ich so lange
mit Antwort gewartet
habe – Ich habe so viel
zu thun gehabt ({ … }5 Ausstellungen
zu arangieren) das ich kein
zu Schreiben keine Ruhe
gehabt habe –

    Die Kiste mit den
Gemalden habe ich

 

Munchmuseet N 2205, s. 2

zuletzt gefunden – Die
Kiste war irgendwo
in Kristiania stecken gebleiben
oder
mit anderen meiner
Gemalder zusammen-
gekommen –