Munchmuseet, MM N 2200

MM N 2200, Munchmuseet. Datert 1902. Brevutkast til Ellers (fraulein).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2200 bl. 1r
    
    Verehrtes Fraulein –


    Bitte so freundlich sein
morgen am 12 Uhr zu
kommen

    
    Hochachtungsvoll
    E Munch
Lützowstr. 82

 

Munchmuseet N 2200 bl. 1v

    
    Fraulein Ellers

    Hier
    Potsdamerstr. 122c