Munchmuseet, MM N 2170

MM N 2170, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Anna Auerbach.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2170 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 2170 bl. 1v

    Vielen Dank fur
die Karte – Habe
leider die Adresse
verlegt – Hoffentlich
kommt es nach und ich
kriege eine neue Karte – Ich
schreibe denn nacher mehr

    
    
    Viel Gruzse  E Munch

    
    Frau Anna Auerbach
    Hr. Professor Auerbach
    Mozartstrazse
    Jena