Munchmuseet, MM N 2041

MM N 2041, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Olaf Schou.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2041 bl. 1r
    
    Kjære Schou!
 Tusind Tak
for Deres Brev og fordi
De vilde besøge mig.
– Det er desværre næsten
umuligt at komme frem
i den Opgangen – jeg bor –

    Jeg vil svært gjerne
få komme til { … }Dem en af { … }de
første {d}Dagene og så kan
vi jo tale om Prisen på
Billedet – Jeg skal telefonere
med til Dem imorgen eller
i overmorgen, så vi kan aftale
en Tid –

    
    Med { … }Hilsen
    Deres hengivne
    Edvard Munch