Munchmuseet, MM N 1980

MM N 1980, Munchmuseet. Datert 1942. Brevutkast til Rostad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1980 bl. 1r

    Indbrud \Ikke parceller/

    I de store indbyggede atelierer
er der blit en gjort en række inbrud
og frastjålet mig store værdifulde
billeder.

    I det røde hus er der blit osså
i løbe blit gjort flere inbrud og
3 døre er opbrudt – Her er bleven
mig frastjålet meget vigtige gravurer
Helt til for 3 år siden har det
været forsøgt indbrud i træatelierene
men denngang hindret en svær lås
tyven fra at komme in – Laasen
blev ødelagt.

    Det er jo meningsløst at { … }at
la fremmede folk komme ind i
en indgjærdet frugt have og endnu
mer { … }hvor der er 5 store atelierer
fulde med værdifulde malerier og
gravyrer – Her {er}kan der ikke være tale
om at dele stykke ut parceller

 

Munchmuseet N 1980 bl. 1v

 …  jo hører til åben mark
    Jordstyret kan heller ikke selv overtage
noget da jo derved fremmede folk kommer
ind på eiendommen.

    Det er jo osså h …  ikke på sin
plads af den grunn at der selv om
det blir mindsket det dyrkede areal
så er der mer end nok til matauking
gro voxende stadig på stedet { … }og som
skaffer mer end nok arbeide

16,000 kr er
udgift til jordarbeide
nu 50,000 kr bilder
Hundreder af gravurer


‹Askivold›
Tidemand efterser
æblerne