Munchmuseet, MM N 1975

MM N 1975, Munchmuseet. Datert 1927–1933. Brevutkast til Poulsson.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1975 bl. 1r

    Hunde og eiere og guttefædre trækker
jo på skulderen og sier – Ak ja hund – og ak
ja gutter de er slik – Hvis De selv er udsat
for en bande gutter der i årevis ringer på Deres port
eller chikanerer en på gader og stræder er det ikke slik
Tilslut vil verden bestå af bare hunder og gutter

    
    Hrr direktør Poulsson


    Jeg har nogenlunde greie på en del
af denne flok der har forstyrret mig
i årevis ved ringning og osså ved
nærgåenheder på gader og stræder –

    Jeg lever for mit arbeide og lever
i stilhed uten at blande mig i andres
afærer hvis jeg da ikke direkte blir
forulæmpet – Jeg trodde Deres sønner
har været altfor små forat have
kunnet være med men jeg skjønner
at hanen af Deres sønner ihvertfall har vært med
på de forskjellige to togter med sin
krigsvogn – Det skriver sig vel
oprinnelig fra kredse der har været
mig fiendtlig stemt og jeg har jo i
mit liv nokså meget fåt føle
fiendtlighed i hjemlannet – Det er jo
mest i hjemmet og ved Kaffebordet

 

Munchmuseet N 1975 bl. 1v

at den fiendtlige stemning udbredes til børnene
For d{ … }e brave småborgere her på bjerget har altid min kunst været fæl.

    { … }Dette har varet i årevis og generer
direkte mit arbeide og plager mine
folk der må rende fra sit arbeide
forat blive narret –

    Jeg tænkte derfor på tilslut for en
uge siden at melde sagen til politiet
Nu da jeg har fået vide ialfald hvem \enkelte/
flere er så har jeg meldt det til
forældrene der og bedt dem ta sig af
sagen – Da det sandsynligvis er e{n}t
helt litet krigskorps (sandsynligvis
et nazister) så har jeg meddelt forældrene
at hvis noget lignende indtræffer igjen
så er jeg desværre nødt til at tilkalde
politi da denne tilstand blir uholdbar
– Jeg tør derfor osså bede Direktøren være
så elskværdi at meddele denne min
beslutning til de øvrige gutters fædre
så anmeldelsen ikke blir nødvendi –

    Den unge fazist Hancke der vel { … }har
høi rang i hæren har jeg bedet faren ta
sig af – Han var med idag – De
havde lavet en tr hyssingledning over
til Finnes have så de kunde uanfægtet
ringe efter lyst