Munchmuseet, MM N 1969

MM N 1969, Munchmuseet. Datert 1909. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1969 bl. 1r

    
    Kjære Nørregaard!


    Foreløbig blot et Par Ord af
Praktisk Betydning – så skal  …  vi
siden tale om mangt og meget

    – Jeg vil foreslå Dig at ta en
liden Reise til Warnemünde
og Lübeck og Hamburg – for at ordne
med mine Venner og mine Sager
– Jeg havde allerede før { … }bestemt at
gi Dig det store blå {Billede}Portræt af Portrættet
Din Kone – hvis vakre Smil jeg så
ofte har foreviget – og det kan

    

 

Munchmuseet N 1969 bl. 1v

ialfald berettige denne Anmodning –
– Som sagt Venner og Fiender har
jeg efterladt i Skræk og Forundring
og Tvil –

    At jeg i min Sindstilstand har
været til mindst Forundring er
sikkert –

    Når så kommer at jeg har
malt ifjor og iår et stort
Badebillede af badende Mænd
så er sogar det et mistænkeligt
Motiv –

    Jeg har ialfald været så naiv
at jeg troet det blot var farligt
at male Kvinder –

    
    – Adresse Direktør Ernest Thiel

    
    Din hengivne
    Edv Munch