Munchmuseet, MM N 1956

MM N 1956, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1956, s. 1

    
    Kjære Nørregaard


    Jeg har læst Andreas’s brev
Jeg begynner at kjenne hendes
breve – Hun er flink til at
bilægge sine ord – «Svært ondt for
dem dette afslaget» – Altså et s{ … }tort
 …  minus for mig og et stort plus
for hende – Jeg tror nok det er
noen som har lært hende op
– Blandt annet en svigermor der
var slig en svigermor skal være
forat få litrat{ … }uren i sving –
Ben i næsen – Skade jeg forholdene
har gjort at jeg ikke har lært
Andrea at kjenne – Hun gjør et
indtagende intryk og ligner min
{ … }bror meget – Han var et prægtigt

 

Munchmuseet N 1956, s. 2

stille intagende menneske – ægteskabet
var det nok der dræbte ham
syg og overanstrængt som han var

    – Ja det er jo slemt at jeg ikke
utenvidere kan risikeregi bort 18,000 kr
ved siden af alt det øvrige – Før det
blir Det er best for Andrea selv
at jeg holder orden på mine
affærer – Ellers kan jeg nok ikke som
hidentil hjælpe hende i knipetag oftere –

    – Man taler om mine mange
billeder – Amaldus Nilsen var den
bedst betalte maler kanske –
Han efterlader sig 700 billeder –
Man vet ikke hva man skal
gjøre af dem – Slægtningerne vet nok
at vel kan noen få sælges men omtr
det meste blir vil der ikke gives noget
for –

    Det er mulig hun kommer innom
på hjemreisen    Vær så snil at forklare
min stilling og at jeg er fast besluttet
på at skaffe mig den hvile jeg absolut
trænger og derfor for lange tider forlater Oslo

 

Munchmuseet N 1956, s. 3

    Det vilde { … }kanske være på sin
plads at Du forklarte hende (Men
ikke fra mig) at det var det bedste
i disse vanskelige tider som andre
at ta beskjedne poster eventuelt i Bodø
hvor de begge kunde tjene noget
og la børnene guttene ta undervisning

    Hvorfor skal de ta Artium?
    Det er ikke tiden for spekulationer
og store foretagender når de ingen
penge selv har – Folk har ikke
nu lyst til at miste sætte penger
 …  på spil –  …  Jeg kan absolut
ikke overtage ansvar for guttenes
opdragelse –

    { … }Jeg kom sidst da I var ute
hos mig lidt flaakjæften
til at snakke om at en fælles
veninde som jeg har malt i 1905
havde gjort mig et { … }peg – Jeg fik
intryk af at det misforstodes – Jeg
trodde at en hændelse jeg antydet

 

Munchmuseet N 1956, s. 4

til var kjendt eller at jeg havde
fortalt de{ … }t – Det Det k var en
hentydning til at {jeg}det dengang
kom til et alvorli opgjør mellem
mig og Karsten – Jeg kan osså si
{ … }med et par andre mænd der
hørte til vedkommende dames
beundrere – Jeg trodde at den charmerende
dame  …  hadde lidt at medviderskab
i den fiendtlige holdning mot mig
hos disse – Dette var dog { … }blot
en formodning – Jeg må ellers si at
hun disse de to sommere dernede
 …  var yndefuld og charmant
om end lidt gaminagtig – Men hint
opgjør blev for mig en meget alvorlig afære

    Det var hyggeli at snakke med
Dig og Dine i Dit lille paradis
hvor Du har det som blommen i
ægget – Det er snart ikke mange
igjen af vennene –

    Hvis jeg efter at udvilt have
udhvilt mig får anledning til det
kunde I kanske ha interesse af
at se på et par billeder hos mig