Munchmuseet, MM N 1934

MM N 1934, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1934 bl. 1r
    
    Kjære Nørregaard


    Da Andrea fortæller Du har sendt hende
til mig sender jeg dette –

Min status er følgende
(–Taler Du med Andrea kan Du jo
forklare hende det  … )
 • \1)/ Jeg har af faste gode papirer 5 ½ tusind kr
  pr. år –
  Heraf går 2000 kr til min søster
  Det blir rest 3,500 kr
 • \2)/ Eiendommen Ekely er værdsat til
  { … }90,000 kr – Den er umulig ‹af› at
  få solgt tomter af på grunn
  af yderst uheldige veiforhold og
  kloakforhold – Et ganske lite lån
  kan mulig påregnes
 • \3)/ Hytte i Aasgaardstrand og Nedre Ramme
  kan mulig sælges sammen for 18,000 kr

    De sidste år har jeg gjennemsnitlig
solgt for circa 7000 kr – Det er yderst

    

 

Munchmuseet N 1934 bl. 1v

vanskeli at sælge billeder med
priser – Det er noget der må
være indlysende for alle – Så kom-
mer skatten

    Når Du husker på de svære
utgifter jeg har med vagtmand
og meget lys forstår Du det
{ … }blir lig  …  nul jeg har i
intægter – Jeg har brugt af
noen kontanter i banken –

    Inden året er slut så fins
ikke mer {–}deraf

    Du vil kunne udregne at
jeg ikke kan overtage noen fast
utgiftspost som gutterne

    Jeg måtte da berøve min søster
søster hendes part –

    Ja som sagt. Jeg skal se
at få sparet Dig for disse ting
senere    Det er blot det at ingen
annen kjenner vore forhold så godt

    Jeg skal be Andrea henvende sig
til en sagfører jeg har når det gjælder
forretninger

    
    Mange hilsener  Din E Munch

    Det vilde været hyggeligt at tale med Andrea hvis
hun ikke ustanselig kom med umulige Krav