Munchmuseet, MM N 1928

MM N 1928, Munchmuseet. Datert 1907–1908. Brevutkast til Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1928 bl. 1r
    
    Kjære Nørregaard.


    Jeg sender nu 100 Kroner
hvilke er at dele mellem
Dig og Hammer

    Jeg fik af Thiel nu
blot 1000 Mrks så jeg
ikke har kunnet betale
{alle}al min Gjæld –

    – Jeg får i Juli de
resterende 4000 så
Du får vente indtil da

    
    Din hengivne Edv Munch