Munchmuseet, MM N 1765

MM N 1765, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Vilhelm Krag.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1765, s. 1
    
    Kjære Krag!
 Jeg har
skrevet både til Martens
og Stang i anledning af
den påtænkte udstilling
– men { … }‹alle› er stokdøve –

    Vil Du sige mig om
billederne ere komne – og
hvormeget fragten koster –
Blir der noget af udstillingen?
Jeg synes det forøvrigt var
bedst at vente til høsten
og lade billederne stå etsteds.
– Nu tror jeg det er bort i
væggerne at udstille.

 

Munchmuseet N 1765, s. 2

    Kan du bevæge Martens
til at lægge fragten
ud? I kasserne findes
der vel noget st som
kan hænges op i stuen
Din – ligeledes { … }til Stang.
Jeg skylder den stakkels
{S}djævel en hel del penger
– men jeg håber at kunne
sende ham noget når
om en tid – Hvordan
står det til med ham
forresten? –

    I Kristiania var det
rædselsfuldt – og penger
var ikke at se –

    Jeg ligger nu på ryggen
på græsbakkerne i Aasgaardstrand

 

Munchmuseet N 1765, s. 3

og lader humlen suse –
Så får folk finde sig
i at få den kunst
de h vil have – Her er
sku pent nok forresten –
La mig nu få høre
lidt fra mine hjemløse
børn – som nu ‹
har draget over havet –
Og så får du sørge for
at de bliver vel
annoncerede i bladerne –

    Hils Din kone så
meget ligeledes Stang
som jeg håber er bleven
fri for sin grættenhed –

    Du kan si ham at
jeg med det første sender
ham en mappe raderinger

    
    Din Edvard Munch
Aasgaardstrand