Munchmuseet, MM N 683

MM N 683, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert mann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 683, s. 1

    
    Kjære hr professor!


    Jeg er og har været helt i
beskatningens tegn og har nok ikke
kunnet tænke på at male et
portræt af Dem hva nok kunde
været intresant engang at gjøre –

    – Jeg opholdt mig ‹i bil›
nytårsnat i Hvidsten og Vestby
men ikke kunde jeg komme
ind i mit tilsneede hus med
de ufremkommelige veie – Nu ja
det kan jo ikke forlanges at
jeg skal opholde mig i Hvidsten
når jeg er har været syg som sidste

 

Munchmuseet N 683, s. 2

år –
    Jeg havde diverse nytårsbetragt-
ninger og jeg lurte på
hvorfor jeg det skulde laves
mussæum for mig når jeg
overhodet ikke fik have ro
til at male p{ … }å Skøien. J

    { … }Amaldus Nielsen der var
milionær og efterlod sig vel circa
1000 malerier og var den bedste
sælgelige maler i lannet fik intet
høre om beskatning af malerier –