Munchmuseet, MM N 676

MM N 676, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Gunnerud (fru).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 676, s. 1

    
    Ærede frue!


    Det er nok mulig
jeg kunde have noget
melk tilovers ihvertfald
inden jeg nødes til at sende
noget melk til mine pårørende

    { … }Det havde osså været mi{ … }t
ønske at kunne komme
de af mine naboer til hjælp
når der var der havde barn eller syge –

    Men, ærede frue; hvorfor

 

Munchmuseet N 676, s. 2

lader De en Hund der
bevislig har bidt mange
mennesker og som stadig
i 2 år har plaget {alle}de
mange mennesker der alle heromkring
bor herude – skræmt baade
smaabarn og voxne – så der
er almindelig forbitrelse over
hunden? – Det er ikke
tilstrækkelig at have en skind-
rem { … }om dens mund den
kan baade spise mad med
den og {h}gjør – Den kan da
osså gjøre børn og voxne skade

 

Munchmuseet N 676, s. 3

    En slik hund skulde aldrig
taales {at}og den skulde selvfølgelig
være dræpt for lang tid siden –
– Et vildt menneske gjør
man nok tidligere skadesløs –
et sligt bæst skal få i årrække
være til plage for fredelige
mennesker

    
    Deres ærbødige  Edvard Munch