Munchmuseet, MM N 656

MM N 656, Munchmuseet. Datert 1904–1904. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 656, s. 1

    Katten

    Jeg fik den af en Ven – og bragt til
mit Atelier i en Kurv –
Den var hvid og smuk og jeg
tænkte vi blir nok gode Venner –
– Den var sky det viste sig snart
– { … }den skjulte sig helst bag Billederne
og sprat væk ved den mindste
hurtige Bevægelse – I Løbet af
Dagen en { … }Dagen blev den venligere
og jeg fik den til {at}Ro ved at
klappe den – Den la sig sogar i
Solstreifen og murrede –

    Dagen efter havde den efterladt
sig sit Stof på Gulvet –

    Jeg fik den til mig og som
bruges nærmet jeg dens Snude til
Efterladenskabet – og gav den et Rap

    Som et vildt Dyr sprat den
væk i Rædsel –

 

Munchmuseet N 656, s. 2

    Den var atter sky og jeg måtte
{s}indsmigre mig hos den –
Jeg lavet et Sand{ … }skål der hvor
den havde efterladt – og afventet –
Imidlertid snakket jeg godt med
de{t}n og sagde vi blir nok Venner –
Dagen forløb uden Uheld og
næste Morgen randt – den havde
efterladt ved siden af Skålen –
{S}Jeg tog den atter fat og sagde
til den    hør vi kunde jo blive
så gode Venner men ikke dette
– så sat jeg dens Snude ned
til Resterne og viste den så Fadet
– med et ‹{ … }Sæt› sprat den væk
og sat sig bag et lærred og kom
ikke frem den Dag –

    Våren sprat i Paris – Kastanjerne
sendte store Lys over de
palmelignende Blade der i Vellyst

 

Munchmuseet N 656, s. 3

bredte sine Vi{ … }fter over den
fugtige dampende Jorden og Arm
i Arm gik Kvinner og Mænd
{under}Arm i Arm Forårsyre som
Kastanjeblader –

    Jeg { … }sad i Atelieret og Solen
faldt i Streif ind i det
ophedede Atelier – {i}Jeg og Katten
der sov så fredelig i Solstreifen
– og der var en hvis Hygge –
Den Dag var intet Uheld sket –
og pludselig gled mine Tanker
ud – Jeg var på en liden
{Ski}Båd der flød { … }nedover en
Flod uden Årer og uden ror –
Jeg lå på Bunden af Båden
og lod mig drive med af S{ … }trømmen
– Der var en Tid hvor jeg styrede
(og ser h … 

 

Munchmuseet N 656, s. 4

    Så klappet jeg Katten {og}som murrede og der
var en hvis Hygge – ‹{d}Den› gik ‹{ … }til› m …  lille
Restaurant –

    Dagen efter var Skålen omgivet af Kattens
Rester i en Ring men ‹intet› i Skålen –

    Katten hørte jeg skrige under et Lærred den
vidste altså hvad der venter den – og jeg tænkte
skal jeg la den gå dræbe eller beholde den og
straffe den – Jeg gøs ved Tanken på at dræpe den
og besluttet atter at straffe    tog den i nakken
{og}sat dens Snude mod Skidte og gav den ordentlig Rap
Jeg følte og iagtog hos mig en Nydelse ‹sogar› ved
Afstraf{ … }ning – I vild Rædsel for Katten i den
inderste Krog og den skvat væk såsnart jeg nærmet mig

 

Munchmuseet N 656, s. 5

Jeg overgav mig nogle Dage på
Nåde og Unåde og lod Resterne
bringe væk –

    Jeg havde en Aften Selskab
Damer og Herrer de leirer sig på
Tæpper og { … }Divaner på Ateliers {g}Gulv
– alle skriger op    en hvid {sk}liden
Sky farer over Hoveder det
var Katten der i Rædsel for
over Selskabet – siden såes den
ikke den Aften –

    Dagen efter arbeider to Mænd
på Glastaget –

    da ser jeg katten langsomt komme
frem – og se op mod Taget –

    Blikket var ængsteligt undersøgende
– et Menneskes Blik – og jeg
{m …   … }ængstedes næsten for dette kloge
Blik – Med en Gang farer Katten
i Panik fra den ene Side af Atelier

 

Munchmuseet N 656, s. 6

til den andre Side og er atter
væk bag et Billede –
En Morgen lå Kattens
Efterladenskaber på Gulvet
og på et på et Maleri
– og jeg snakket til Katten
– { … }Jeg synes ‹lignende› g …  ‹om›
Dig og vi kunde jo ha det
så hyggeligt – hvis Du bare
ikke gjorde dette – det er jo umuligt
forstår – og jeg må dræpe Dig –
og jeg tænkte på hvordan jeg
skulde få det gjordt –

    Resultatet blev at jeg sat
den udenfor i Haven –

    Det var koldt – og jeg hørte
den ofte skrige efter Mad –

    Jeg gav den i Begyndelsen –
En Aften jeg kommer hjem

 

Munchmuseet N 656, s. 7

er hele Stenhellen besat
med dens Efterladenskaber –
så gav ‹jeg› den ikke mer
og jeg hørte den stadig skrige –
– Jeg forsøgte at sætte den
på Gaden da skreg den så
jammerligt at jeg tog den ind
igen –

    Disse Skrig var hjærteskjærende
og Naboerne syntes jeg var
en grusom mand –
Af og til { … }fik den Mad af
Naboerne – Men foran min
Dør lå altid dens Rester –
Så må den dø tænkte jeg
– men bestemte mig dog
til at gi den til Gutten i
Restauranten vor jeg spiste

 

Munchmuseet N 656, s. 8

    – Hør her sa jeg den Katten
må væk – besørg den
et eller annet Steds hen
– Gutten fik en Franc og gik –
(Gu

    Dagen efter spiste jeg i
en ny Restaurant – og spiste
Haresteg – Den smagte ganske
godt om end jeg Appetiten ikke
var den bedste –

    Pludselig ser jeg et kjendt
Ansikt – der ser på mig –

    Hvem er det – Gutten fra igår
men hvorfor – ser han slig på
mig og hvorfor ser jeg slig på
ham – Harestegen Katten
– jeg så på hans Øine jeg
havde spist Katten