Munchmuseet, MM N 654

MM N 654, Munchmuseet. Datert 1904–1904. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 654 bl. 1r

    
    Den hvide Kat

    Jeg fik den af en Ven – bragt til mit Atelier i en
Kurv    Den var hvid og vakker – og jeg glædet mig over
at eie den –

    Den var sky det mærket jeg snart    den skjulte sig helst
bag Billederne og skræmtes for den mindste Lyd –

    Den blev medgjørligere i Løbet af Dagen og jeg
fik den beroliget ved at klappe den – Den la sig sogar
en kort Tid i Solstreiftet og murrede

    Dagen efter så jeg den havde efterladt på
Gulvet – Jeg tog til mig og som brugeligt
nærmet jeg dens Snude til Skidet –

    Den sprat væk i vild Rædsel
    Den blev atter sky og jeg måtte indsmigre mig
hos den – {E}Jeg fik lavet en {s}Skål med Sand
{og forsøgte}i {at}Hjørne – og afventet Resultatet – Imidlertid
snakker jeg godt for den og sagde vi vil nok blive
Venner. – Dagen forløb uden Uheld næste Morgen
lå dens {S}Efterladenskab ved akkurat på Gulvet
ved Siden af Skålen – i denne var intet – Jeg tog
den atter fat og sa til den: Vi kunde blive de bedste Venner

 

Munchmuseet N 654 bl. 2r

    
men dette går ikke an – jeg sat dens Snude ved
Resterne og slog den – den { … }for { … }hen i en Krog
og viste sig ikke mer den Dag

    Våren sprat i Paris – Kastanjerne sendte sine
 …  ranke Lys over de palmelignende Blade der
bredte sine Vifter over den fugtig dampende
Boulevard – og over Mænd og Kvinner der {k}gik arm i
Arm foraarsyre som Kastanjebladerne –

    Jeg sad i Atelieret og Solen faldt i Streif ned
i det ophedede {Atelier}Rum og Katten sov fredeligt i
Solstreiften – det var en hvis Hygge

    Min { … }Tanke gled ud – { … }jeg {l}var på en {L}liden
Båd uden Årer og uden Ror – og jeg lå på Bunden
og lod mig villigt glide med {de}Strømmen

    – uden mål uden Med – { … }Jeg havde { … }seilet med
Ror og med Seil {og}– { … }og styrt – og prøvet og loddet
Havets Dy …  Dybde – ‹{ … }En gang› havde jeg vel kantret
og ofte havde jeg stødt på – men Seiladsen
havde dog { … }været skral Resultat havde tilslut

    { … }Nu lod jeg det gå med Strømmen der mer
og mer blev rivende stærk – hvor hen – f{y}øres jeg ‹{ … }hvor› til
‹Mal›

 

Munchmuseet N 654 bl. 3r

    
    Jeg reiste mig op klappet Katten og sagde
Ude er der Vår alt elsker Fuglene, Kastanjerne
– Blomsterne og Dyrerne – og Mennesker går
parvis om under Løvet – bare  … vi to elsker
ikke – og det kunde hænde {vi}Du og jeg
havde Lyst til at være med i Livets store
Leg – Så {j}gik {ud}jeg til min Restaurant –

    – Dagen efter er Skålen omgivet af
en Ring af Kattens Rester – og Katten hørte
jeg skrige b{ … }ag et Lærred ynkeligt – den vidste
altså hvad den havde gjort – og jeg tænkte skal
jeg beholde den og s{ … }traffe den eller dræpe den
– jeg besluttet mig atter til at straffe den – og
slog den stærkt – den  … hylet jammerligt og sprang
i vild Rædsel væk. – Der blev et ingen Bedring

    Jeg overgav mig nogle Dage på Nåde og Unåde
og lod Resterne bringe væk –

    Jeg havde en aften Selskab Damer og Herrer – de
leiret sig på Tæpper {p}og Divaner i Atelieret – Pludselig
farer en hvid Sky over alles Hoveder – Damerne hviner

 

Munchmuseet N 654 bl. 4r

    
det var Katten – Den såes ikke siden den Aften
    Dagen efter arbeidet to Mænd på Glastaget
Da ser jeg Katten langsomt komme frem – og
se op mod Taget –

    Blikket forskende og ængsteligt – et Menneskes
Blik – Det Blikket gjorde mig næsten uhyggeli
tilmode – Med en Gang far den med et Hvin
i Panik fra den ene Side af Atelieret til
den annen og og forsvandt så bag et Billede.

    En Dag havde jeg nøgen kvindelig Model – en liden
Pariserinde bøilig og smidig i alle Lemmer –
Katten med en gang ser jeg Katten smyge sig op
til det hvide Legeme {g}kjælent og murrede –
Det var som  …  to Mennesker eller to Katter –

    En Morgen lå Kattens Efterladenskaber
på mine {B}Billeder – og jeg snakket til Katten

    Du og jeg kunde havt det så hyggeligt hvis dette
ene ikke var – havde Du havt Øren som vi Mennesker
så havde Du forståt alt – nu må jeg dræpe Dig
og jeg tænkte på hvordan jeg skulde få det gjort.

 

Munchmuseet N 654 bl. 4v
      
Munchmuseet N 654 bl. 5r

    
    Det ækleste jeg ved er en { … }død Kat – { … }døde Katter
ser man overalt { … }halvrådne som bær.
Skind og altid stinkende – ved Havstranden hvor
man vil bade – under Plankegjærder og i gaden –

    En Jeg dræpte ikke Katten    men sat den
ud i Haven –

    Det var koldt om Natten og jeg hørte den ofte
skrige. Jeg gav den i Begyndelsen mad –

    En Aften jeg kommer hjem er hele Stenhellen
udenfor Døren overfyldt af Kattens Rester –

    Da gav jeg den ikke mer – og jeg hørte stadi dens
S{ … }krig – Jeg forsøgte at sætte den på Gaden – da
skreg den så jammerligt at jeg tog den ind igjen
i Haven –

    Dens Skrig var hjerteskjærende og Naboerne
syntes jeg var en grusom Mand – af og til
fik den Mad af Naboerne – men foran mig min
{ … }Dør lå Kattens Rester altid

    Så må Du da dø sa jeg til den – men bestemte

 

Munchmuseet N 654 bl. 5v
      
Munchmuseet N 654 bl. 6r

    
til at give den til en Gut jeg traf på
Gaden –

    Bring den væk et eller andet Steds men
langt herfra så jeg ikke ser den igjen og gav
ham 1 Frs –

    Dagen efter spiser jeg i en nærliggende Restaurant
Middag – Jeg fik tilslut Haresteg – Den smagte
ganske godt om end Appetiten ikke var stor.

    – Pludselig tar jeg mig i at stire fast
i et Ansikt – der stirer på mig – Hvem
er det – Gutten fra ig{g}år

    Hvorfor ser han slig på mig og hvor jeg j så på ham
– Haresteget    Katten – Jeg havde spist den hvide
Katten –