Munchmuseet, MM N 544

MM N 544, Munchmuseet. Datert 1889–1891. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 544, s. 1

    Om vi nu – lige strax gik
hen og giftet os – sa og han og lo –
Hun gik

    De sa ikke no {en}længe –
Hun var alvorli –

    De må skynde dem nu
Men Brandt Kommentar sa hun lidt hefti
– jeg skal si dem – det er
en annen som osså – han vil
ha mig –

    Skynder de dem ikke gifter jeg
mig –

    Brandt Kommentar sa ikke no –
Bestemme sig sån – nei – det
var {s}ikke slik som – med hun
den andre – gå hen og gifte

    Spørre hende { … }om hun vilde
gifte sig – de skulde forlove
sig – så skulde de kysse hinanden
fordi det { … }hørte til – –

    De skulde Hun Han skulde
    De skulde ikke

 

Munchmuseet N 544, s. 2

{ … }han skulde ikke
    Han skulde ikke mer føle den
hjertebanken den spænding
han hadde  …  da han
som da han mødte  …   … ventet
fru Heiberg Kommentarom i tusmørket
Han i regnveir ved en
gasløgt – og hun strøg som strøg sig op til ham
med slør over øinene –

    Nei han måtte ha det
alt spændingen ængstelsen –
– han vilde stjæle kysserne –
 … da han måtte ha li{ … }delsen –
løgnene  …  bedraget –
hun skulde bedrage ham forat
– nei ‹nu› Han måtte  … 

    Jeg liker ikke alt dette med
præsten –

    Vi behøver jo ikke de det er
jo borgerlig vielse –

    Man skulde først prøve sa
han – man kunde jo gifte sig
s …  siden – vis man vilde>

 

Munchmuseet N 544, s. 3

    Jo sa hun jeg er eni  … 
dem i det – det er rigtig –
men jeg det er godt at gjennemføre
den fri kjærlighed –
Jeg tror ikke –
Jeg tror kjærligheden vilde
komme bli stærkere – da sa han
sagte og

    La os
    De gik stille sammen
Brandt Kommentar så trist hen for sig –

    Jeg vet  …   … ikke hva jeg
skal gjøre me ‹dem› – jeg
Brandt Kommentar du er så slap –

    Kom så går vi i basarhallen
Jo sa hun –
De gik muntre sammen
De begyndte igjen og skpøge og
le –

    De satte sig ved det sædvanlige
sted

    Brandt Kommentar
A …  To { … }øl –

 

Munchmuseet N 544, s. 4

    Negeren kom smilende bort til
– Se hvor han ler – sa hun – han
 …  seg undrer sig på hvorfor vi er her
sammen så { … }ofte

    Han tror vi vist jeg er en ak a
modellerne deres – Brandt Kommentar

    { … }Hun la m støttet sig på boret
med albuerne – begge de store hvide
hænderne ned lå på boret

    Brandt Kommentar så på dem.
{ … }Hun så indi øinene med de
blå trohjertige { … }øinene
trohjerti
indi øinene –

    Brandt Kommentar så på den hvide panden
hendes med med det lyse håret
{ … }Glatstrøget til begge sider –

    Så henn så han på  … hænderne
hendes store og hvide med fyldige
håndled –

    De har de vakreste hænder jeg
har set sa han –
Hun lå ham gla ind i øinene –
Hvor hun var deili
Hvorfor  … hvorfor – kunde han ikke
– han vilde – vi
Han vilde fortælle hende hvordan
det var da vilde hun forstå ham
og så vilde hun – da vilde det
bli anderledes