Munchmuseet, MM N 542

MM N 542, Munchmuseet. Datert 1890–1891. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 542, s. 1

    SMan vendte sig da de kom
ind – de vagte en almindeli opmærksomhe
– Brandt Kommentar så på frøken    lidt
generet og, som vil{e}de han spørge hende
om at lade dette være. – Men hun
satte sig smilende og så sig udfordrende
omkring. – Hun så næsten fræk ud –

    Vin En flaske vin 3 glas.
    – Hun skjænket i og drak –
Skal man ikke more sig når
man er ung – ikke sandt lille
‹snut› – Skål –

    Jeg mener du er gal –
Atter tog hun brevet op bredte det
ud –

    Hun dør min mor sa hun
så alvorli – og jeg – jeg har
dræbt hende – Forandringen var så
Brandt Kommentar pludseli i hendes udtry
Brandt Kommentar fik så syns fik sån
{ … }medlidenhed –

    Det er bare skræmsel sa han

 

Munchmuseet N 542, s. 2

han var så ræd dette stirrende
udtrykke hennes – han følte
osså sån samvittigheds nag –

    Drik nå da – Å gud den
lille ‹s{ … }nutten› – ‹se på› Brandt Kommentar
– hvor rar han er – Hun
satte atter i at le –

    Se på den idioten derpå
{D}derborte han glaner hid –

    Aa gud jeg synes alle er
så rare –

    Og Moder min moder min er død
død – Men det er da
ikke noe at gråte for – le
more sig – hun hadde drukket
3 glas – hun var rød og
hed i ansigtet –

    La os gå sa Brandt Kommentar han
vilde gjøre slut på dette –
De reiste – Å hvor jeg er ‹fæl› sa

 

Munchmuseet N 542, s. 3

hun –
    Ha De gik nedover gaden
Nå føller vi lille ‹snutten›
hjem så går vi fra hende
sa hun – ‹De gik› nedover
hun snakkede hele tiden –
Brandt Kommentar sa intet – Frøken
hysset på hende af og til
måtte de le af hendes vilde
indfald –

    Brandt Kommentar og Frøken hadde
tat farvel med lille frøken Petra Kommentar
– De gik ved siden af hinanden
over torvet –

    Ta mig om livet – hvorfor
gjør de ikke de – Han tog
hånden om krin så gik de
ved siden a hinanden tæt in
til hinanden –

    { … }Enkelte spas forbigående
så på dem – Hun brydde sig ikke

 

Munchmuseet N 542, s. 4

ikke om noget –
    Vi kjører – tar en vogn –
De så på { … }Vor Frelsers oplyste
uhrskiven i Vor { … }Frelsers
Kirke
– Den var 12 –

    Vi kjører en  …  – Jeg reiser
jo i morgen –

    De kjørte opover torvgaden
til Gr{ … }ünerl{ … }økken – Han
Der var lidt kjølig og
De sad tæt in til hinanden –
for ha han med an

    Hun hvilte hode intil
ham –

    Han følte hun led – H{u}an
vilde så gjerne nu kunne vist
hende kjærlighed – men han vilde
ikke kunde ikke bedrage hende
– Det var bare { … }medlidenhed –
Han
Med { … }Hun trykket sig in til
ham – Han { … }følte sig rørt og hendes
varme gav ham hedet ham ‹meddelte›
sig {–}til ham – Han trykket hende
in til sig hårdt –

    Hun la sin mund hefti { … }in til
hans – Er du litte bitte gran gla
i mig – Ja sa han {og}ind i hendes
mund – Det var så stilt – ‹K›yssene var lydløse –