Munchmuseet, MM N 534

MM N 534, Munchmuseet. Ikke datert. Blandet (notat, varia).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 534 bl. 1r

          Livskræfterne
Mod
Had
Godhed
Misundelse
Kjærlighed
Eteren
Hoved
E{ … }thersvingninger
Hjerte
‹Nederdelen›
Jorden
Magnetiske jordsvingninger

    

 

 

Munchmuseet N 534 bl. 1v

    Thi fri for al Frihed –
Frihedens Top

    – Min Herre – Jeg ber
har jeg ikke Ret til mit
Volumindhold –
Til den Plads der { … }Fortrænger
Luften –
Det er {a}alt en Voldsgjerning
– Kan forøvrigt ske i et Fængsel
– Altså vold i et Fængsel
–  …   …  Livets Stæ‹ngsel›
– nu siger jeg stop
– til Frihedens Top
hvor Fri‹heden hører› op