Munchmuseet, MM N 523

MM N 523, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 523, s. 1

går med to ‹videre›
– Du jeg bliver tilbage –
Hele himmelen bliver
til blod – og skrigende gult
han besvimer –


    Moder og han –
    Jeg {er}har hørt om dig at
du er syg og jeg er kommen –  … 

    ‹Så›
    Kan du ikke vende om fra
dette vilde liv – du kan jo arbeide
hos os –

    Arbeide – jeg er for syg – og
jeg ‹bryr› mig om at arbeide

det er så underlig    verden er
mig ligesom fjern – når folk taler
til mig er det som fra en anden verden –

 

Munchmuseet N 523, s. 2

    Du mor – hvorfor lever vi –
hvorfor lever jeg som igrunden ikke
har lyst på livet – og dog frygter
at døden –

    – Hvorfor lærte { … }du mig alt
dette – om noget stort som skulde
komme – denne store lykken
efterpå – og nu er der ingen –

    Hvorfor gav du mig livet –
– Kan du ikke forsøge at
arbeide –

    men hvorfor –
    Jeg troede jo osså – på noget
stort herligt – man skulde
udføre et udødeligt værk –
– jeg var blind – nu ser jeg –
– { … }hvad er stort i verden
lig e{n}t lidet atom –

 

Munchmuseet N 523, s. 3

    –
[Red.: Fortsettelse fra s. 4]

    lære hende nærmere
at kjende jeg vilde helst
hun skulde tie –

    Engang ble jeg rasende på
hende over {en}hendes latter –

    – Når jeg nu tænker på { … }V … 
hu Det har været snart et år
at hun er kommen sådan
af og til – da synes jeg det er
skal så være –

    Når {jeg}hun kommer vakker
er det som jeg { … }ser noget
fjernt fra – fremmed fylder mit
store  … extraAir atelier –

    Jeg Når min mund ligger ind til
hendes kysser jeg en underlig fremmed

verden, en verden jeg før kjendte mer til –
og så sidder vi arm i arm – Men hun siger inget
ser jeg ræd det skurrer mine ører og jeg

 

Munchmuseet N 523, s. 4

    En dag går som den
anden – jeg er optaget med mit
arbeide – { … }spiser i regelen
ensomt på restauranten – {s}min
sygelighed og nervøsitet  …  holder
mig borte fra folk –

    Når jeg kommer hjem om
aftenen og tænder lampen i det
store atelier – spørger {m}jeg mig
selv hvad har du gjort idag –
hvad har du oplevet – og
jeg siger mig selv – idag som igår –
jeg har jeg venter på tiden til
jeg skal lægge mig – for at
sove og imorgen stå op – som
igår og idag –

    Af og {k}til kommer en kvinde –
Vi er sammen men jeg elsker hende
ikke – en ukjendt kvinde –
jeg ved heller ikke om jeg kjender
elsker hende – jeg kjender hende blot
af ma navn – Jeg ved ikke at
enkelte ha
– Det var forskellige
ting, et ord, bevægelse – som
gjorde at { … }jeg ikke { … }vilde lære

[Red.: Fortsetter s. 3 nederste del]