Munchmuseet, MM N 506

MM N 506, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 506, s. 1

     …  ‹Kys›  …   … 
    – Der var { … }Jalousie –
I midten det store Billede
jeg malte hin Sommer – jeg
dansende med min { … } første
Kjærlighed – { … }det var Erindringen
om hende –

    Ind kommer den smilende lyslokkede
Kvinde – der vil tage Kjærlighedens
Blomst – men den lar sig ikke tage –

    Og på den annen Side ser
hun sortklædt i {s}Sorg på det
dansende Par – udkastet –
– jeg blev udkastet – af  …   … 

 

Munchmuseet N 506, s. 2


[Red.:
    Hektografi av No-MM_N0506-01.]