Munchmuseet, MM N 501

MM N 501, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 501 bl. 1r

skulde
    Dø –
var det den til min endelige
helbredelse af den store sygdom
som har ka raset i mig – som
jeg i sex år har villet helbrede
helbrede mig for

    Å jeg ble bedre og bedre
    Men nu – { … } …   … gj
    Og hun går med den  …  store
 …  sin store hemmelighed –
om hun hadde holdt a mig
eller ikke – det skal aldri
bli opklaret –

    Men hun blev sty hæsli –
jeg Nemesis –

    { … }Dette er ikke b en  …   …