Munchmuseet, MM N 500

MM N 500, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 500, s. 1

    Nizza Middelhavets dronning ligger
smilenderundtmed sin  … 
smilende med sine ‹hvide› vill{ … }aer
{ … }i en  …  speilende  …  i en
halv{s}cirkel rundt den lille bugt –

    {N}Promenade des Anglais
vrimler af spadserende – det
lyser af de røde og hvide
Parasoller og brogede vårtoiletter
Her går bleke misser, stilige
Pariserinder med sine bittesmå
Skjødehunde    lapser fra boulevarden
med benklæder så vide som
sække og hulbrystede tæringspatienter
indhyllet i sjawler –

    Havet ligger { … }blåt udover
bare en nuance dybere end luften
en vidunderli blå farve – lufti
som nafta – og ind mo{n}d stranden
drar sig dovent lange dønninger
og bryder med svære drøn

    { … }Og duften av v{ … }ioler og oranger
b{ … }lander sig { … }med den friske lugt
af sjø og tang –

    Nizzas torv er et eneste stort
bugnende blomsterbed af { … }markblomster

 

Munchmuseet N 500, s. 2

mandelblomster
    De kjøbes i svære {C}Kurve thi
Prins Karneval Nizzas glæde kommer
forat hilse på de hundredtusen
fremmede og hans komme skal
forherliges med store blomsterfester
i gaderne –


    Rivieraen er eventyrets
skjøn{ … }hedens og glædens land –
Når Når tusind og>  … fremtidens
tusind og en nat skal skrives
blir scenerne tat herfra –

    Det strålende solskin al den
rigdom og glands ‹går in› til
at ‹komme over› lykken
{N}Bare disse navne ‹re› Nizza
Mentone Villa franche – Monte
Carlo – { … }det er som glæden li{k}gger
i disse or –


    Jeg går en aften langs middelhavet
dets bleggrønne bl bølger glider
træt mod stranden blinker i månelyset
brister og – dør

    Over mig hvælver sig de brede
blad …  palmeblade og jeg ser
in i pragtfulde haver  … 
vil{ … }laer – lyser gennem hvis mørke
træer villaerne lyser – { … }Du får vide

 

Munchmuseet N 500, s. 3

at her bor en in
    Jeg spør om hvem der bor her
og jeg får vide { … }at det er en
indisk prins eller en russisk prinsesse
{og}eller jeg får høre e{n}t navn jeg
fra barn af har hørt benevne


    Jeg Og den forunderlige { … }lille
by Monaco – m eventyrbyen og
{ … }med trylleslottet Monte Carlo.

    Jeg står på terassen uden for
spillehuset – det er aften –
havet ligger stort uden for mig
– med måneblink – Derborte
fyrstens palads med ringmure
og tårne – strålende med tusind
lys røde og gule lys – bag mig
– byen i det mystiske blålie måneskin
under de høie fjelde

    Jeg går { … }gjennem de mørke
gange i haven – overskygget af
palmer og svære kaktusser –
Jeg ‹{ … }ærer› den jor jeg ved er bedækket
med tus hundreders blod – blod
af dem der ikke havde  …  ‹aldrig
held› –

 

Munchmuseet N 500, s. 4

    Men jeg længter ind i
spillehuset hvis tårne rager
op m mod luften – ind i trylleslottet.
Thi har man engang været derinne
er man fortryllet – man må
atter in i de lyse sale –
hvor guldet glindser på det smaragd
grønne bor – hvor luften er
bedøvende lummer – mættet
med parfume – hvor lykken
fanges med hænderne

    Hvad hjælper alle advarsler
– hvad hjælper alle beretninger
og { … }de daglige selvmord –

    {S}Har man engang havt den
 … berusende følelse når ens
lommer pludseli fyldes med
guld – har man engang havt
den forunderlig følelse af den
denne spænding denne forunderlige
følelse av skjæbnen – da vil
man ha det igen – man vil
atter være i disse sale hvor penger
ingen værd har hvor formuer tabes
og vindes.


[Red.:
    Skriblerier]