Munchmuseet, MM N 483

MM N 483, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 483, s. 1

jeg glemmer  …  jeg er så
forskrækkelig { … }melancholsk


    {D}Se der i Haven – det
er barnslig at more
sig såd over sligt –
de voxer op de Planter
jeg har plantet – det er så
morsomt at se de voxe
op – efterhaanden – mine
Blomster – det er mine –
{ … } Himler – og Sommer
fugle og alt – det er
mine Slaver ‹i› tusinde
undersaater – av Kongen

 

Munchmuseet N 483, s. 2

    Ja {D}du ler –
Men det er såmeget –
men jeg er som to mensker
– Ved { … }De noget om
de to Tilstande –

    Hva for no –
    De to Tilstande ‹man›
er fjernt væk – man
er her og i Ægypten –
hva mener De?
– Man kan være
på to Steder – man

 

Munchmuseet N 483, s. 3

sovner ind og ens Sjæl –
opholder sig et annet
steds – Kanske man
gjør et Mord – { … }på en
i Amerika –

    – Det var sku { … }ubehagelig
Tilstand –

    Og ma er to Mennesker
– man er splittet – en
reflecterende og en instinktiv
Tilstand – i den instiktive
Tilstand kan man gjøre
hva man ikke ved av
i den andre –

    og så

 

Munchmuseet N 483, s. 4

{ … }denne hjerteklappen –
    Og så Gutterne siden.
– de kom med Wiskyflasken
– Da dat jeg i Sengen det
gi{ … }k mig alt i Hovedet –
Der faldt Kakkelovnen
sa en –

    Ja det var sku morsomt
men hør Du – jeg må
tale med Dig – j

    Ja vent – vent
Her har jeg det jo igrunden