Munchmuseet, MM N 480

MM N 480, Munchmuseet. Datert 1896. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 480, s. 1

    Jeg sidder på stranden
– og ser ned i vandet – det er en
en tyst skinnende  …  flade
der himmelens {v}hvide skyer
– den blå hi ether speiler
sig deri –

    En liden bølge bryder
det strålende speilbillede og
jeg ser ned i dybet – –
døden –

    Mørket der { … }nede er så sort
‹–› men slim og kryb skimtes.
jeg jeg stirret stivt mine øine
br{ … }ændte dertil – der var gådens
løsning – all livets rædsel – al
dødens rædsel – var der –

    dukke lidt under – og { … }gåden var
løst – Du, jeg – jegget – centrummet
‹for› alt { … }sørgeligt – og latterligt –

    {D}Jeg skulde dø – ligge som en død
grønbleg  …  – lig der nede –

    Så var den væk, det var

 

Munchmuseet N 480, s. 2

    Moderen –
husker du der i den lille haven –
især søndag morgen – lyset
solen lå over halve haven – over
stedmors{ … }blomstene, roserne og nellik{ … }kene
det var – duggen skinnet som
diamanter –

    Og { … }Og vi i våre nye klæder.
– min søster – med rød parasol
og hvite { … }kjole –

    Du jeg syns solen aldrig var
så strålende som da – aldrig
var { … }himmelen så blå –
– og de store hvide skyer –
– de lå som ‹trylle›  …  derborte –
– der ude var lyst  …  sølv – og guld –
og der var måtte guds slot være
– englene i skinnende hvide kjorteler
med guldbræmmer –

 

Munchmuseet N 480, s. 3

    – Jeg jages jo som et
anskudt dyr – hvad har jeg
{ … }gjort – har jeg bedt om at
blive født – uden min vilje
kj kom jeg her – j mine
øine blev med engang seende
og jeg sa jeg bor – her – og jeg
hørte dette var synd, og det ‹hint›
var synd – og jeg skulde straffes
jeg var ond – { … }store bræn
 … 
røde flammer skulde
slikke min nakne krop i helvede
– uafladelig ustandselig – skulde min

 

Munchmuseet N 480, s. 4

ugudelige sjæl pines –
evig tørst skulde svide
mine læber – evig evig –
hvad er evig –
Jeg mine l{ … }aster mine
lyster er udsprungen af
min krop som bloms blomster
udvigles av frøet – som bladet
vokser ud på stilken –